Hobbies youth skills
How to transfer them at a gateway to a job.

Informacije o projektu

Projekat “Hobbies youth skills: how to transfer them at a gateway to a job” je inovativna inicijativa za razvoj mladih koja ima za cilj prepoznavanje i unapređenje veština stečenih kroz hobije. Fokusiran na validaciju veština i zapošljivost, #JOB pruža jedinstvenu onlajn platformu sa resursima kako za mlade pojedince tako i za omladinske radnike ili edukatore.

Projekat koristi mladima tako što im pomaže da otkriju vredne veštine koje proističu iz bavljenja hobijem, dok edukatorima nudi alate za podršku ovom razvoju. To je idealan spoj učenja, priznavanja veština i profesionalnog rasta, čineći da hobiji budu put ka budućim prilikama.


Upoznajte naše partnere!

#JOB
Tvoji hobiji, tvoja budućnost

„Pridruži se našoj PLATFORMI“

Otključajte obilje resursa sa našom platformom! Pristupite šemi obuke za praktičare „Hobi-veštine u novom odelu“, kompletu alata „Hobi-veštine za postizanje budućeg prihoda“ i inovativnoj aplikaciji REACHs. Ovi alati su dizajnirani da transformišu hobije u vredne veštine i mogućnosti. Pridružite se sada da započnete svoje putovanje u inovativnom obrazovanju mladih!


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.